mob 09122619227-02633316709
location کرج - کمالشهر جاده قزالحصار(بلوار پیام) رو به روی پمپ بنزین - پلاک 547 - شیلنگ آبرسان مروارید
شیلنگ های تراز | قیمت شیلنگ تراز | شرکت آبرسان مروارید
شیلنگ های تراز شلنگ تراز یک لوله پلاستیکی شفاف است که از سالهای دور از آن برای پیدا کردن دو نقطه همتراز در ساختمان سازی، نقشه برداری و جاهای دیگر استفاده می شود. با وجود اینکه با پیشرفت علم وسایل راحتتر و سریعتری برای این منظور ساخته شده است، ولی هنوز هم به خاطر قیمت پایین و در دسترس بودن از شلن ...
قیمت شیلنگ تراز | تولید شیلنگ تراز | آبرسان مروارید ( مهستان سابق)
قیمت شیلنگ تراز  شلنگ تراز یک لوله پلاستیکی شفاف است که از سالهای دور از آن برای پیدا کردن دو نقطه همتراز در ساختمان سازی، نقشه برداری و جاهای دیگر استفاده می شود. با وجود اینکه با پیشرفت علم وسایل راحت تر و سریعتری برای این منظور ساخته شده است، ولی هنوز هم به خاطر قیمت پایین و در دسترس بود ...
انواع شیلنگ تراز | شرکت آبرسان مروارید | مهستان سابق
انواع شیلنگ تراز  شلنگ تراز، شلنگی است به قطر یک سانتی که آن را از آب پر می کنند و برای تراز یابی از آن استفاده می نمایند.  این روش، براساس قانون فیزیک که فشار آب در نقاط هم سطح یکسان است کار می کند. استفاده از شلنگ تراز به عنوان یکی از روشهای سریع و در دسترس ترازیابی با کمترین امکانات ...
محصولات | آبرسان مروارید | شیلنگ آبیاری | شیلنگ کشاورزی | شیلنگ صنعتی
محصولات ...